Projectmanagement

Elk project moet worden gemanaged. Heves projectleiders zorgen ervoor dat een project binnen het gestelde budget, op tijd en met de juiste kwaliteit wordt afgerond. Om dit te kunnen doen maken wij gebruik van de bovengemiddelde communicatieve en organisatorische vaardigheden van deze projectleiders.

Documentatie

Heves produceert documentatie voor producten of machines, of deze nou door onszelf zijn ontworpen of niet. Door de documentatie op orde te stellen zorgen wij ervoor dat de producten of machines aan de machinerichtlijn voldoen.
Documentatie is belangrijk om de kennis van een machine vast te leggen, de werking uit te leggen aan een eindgebruiker en te voldoen aan betreffende normen.

Testen

Elke ontwikkelde machine en product moet getest worden voordat deze door de eindgebruiker in gebruik kan worden genomen. Het team van Heves ondersteunt in de testfase, waardoor het functioneren van de machine of het product geoptimaliseerd wordt.
Tevens zorgen wij dat de testen netjes worden gedocumenteerd.

Productiepakket

Een gedetailleerd ontwerp moet gereed worden gemaakt voor productie. Heves probeert een degelijke set productietekeningen en een inkooplijst zodat leveranciers en productiebedrijven vanuit het productiepakket een product kunnen inkopen en produceren.
Heves voert daarnaast ook turn-key projecten uit, waarbij in samenwerking met leveranciers volledige machines of producten kunnen worden geleverd.

Concept creatie

Een opdrachtgever heeft een idee om een nieuw product te ontwikkelen. Heves treedt in contact, tekent een geheimhoudingsverklaring en borgt daarmee de gevoelige informatie. Vervolgens wordt het idee besproken en het team van Heves werkt het idee uit tot een conceptmatig product. Dit product wordt door middel van testen worden gevalideerd. Na validatie kan het product volledig worden uitgewerkt.

Detail engineering

Een opdrachtgever heeft een idee of concept dat moet worden uitgewerkt naar een te produceren product of machine. Hiervoor is detailengineering nodig. Heves zet een gedetailleerd 3D model op, valideert het model door middel van berekeningen en computeranalyses. Hiervoor gebruiken wij onder andere SolidWorks, Inventor, Creo en AutoCAD.