De technische kennis, bedrijfsprocessen en medewerkers van opdrachtgevers zijn – uiteraard – beschikbaar bij de opdrachtgever op locatie. Deze gevoelige informatie wil men vaak niet te gemakkelijk verspreiden vanwege de risico’s die dit met zich mee kan brengen.

Wij hebben de oplossing!
Door bij onze opdrachtgevers op locatie ondersteuning te bieden ontstaan meerdere voordelen voor zowel de opdrachtgever als Heves. Wij zijn erop gebrand om strategische partnerships te creëren met onze opdrachtgevers. Dit is hoe wij normaal gesproken te werk gaan:

Het proces
Een engineer/projectleider van Heves komt meerdere dagen per week bij u op locatie ondersteuning bieden op het gebied van engineering. Allereerst zal hij weinig kennis hebben van de technisch inhoudelijke kennis van het product of proces binnen de organisatie van de opdrachtgever. De engineer heeft veel vragen en zal veel leren.

Naarmate de Heves medewerker bekender raakt met de organisatie zullen de hoeveelheid vragen verminderen en zal de productiviteit verhogen. De resultaten worden kwalitatief steeds hoger, en de mate van ondersteuning van de opdrachtgever begint gestaag te verminderen.

Na een tijdje heeft de Heves medewerker voldoende kennis om proactief mee te gaan denken in oplossingen om projectresultaten te verbeteren en/of suggesties te doen om bedrijfsprocessen te verbeteren. Deze proactieve houding resulteert in een hogere kwaliteit van de opgeleverde producten, een out-of-the-box kijk op diverse zaken, verbetering van de samenwerking; zowel intern bij de opdrachtgever als tussen de opdrachtgever en Heves engineering.

Op dit moment is de projectleider die vanaf de eerste fase betrokken is nog steeds op locatie van de opdrachtgever. Wanneer het wenselijk is dat er meer werk door Heves wordt uitgevoerd zullen meerdere engineers, onder leiding van de projectleider die inmiddels afdoende verstand van de processen heeft, ingeschakeld worden.

Het resultaat
Het resultaat van het hierboven beschreven proces is dat er een strategisch partnership is ontstaan tussen Heves engineering en haar opdrachtgever.

Zo ontzorgt Heves haar opdrachtgevers op engineeringsgebied en zo maken wij technische innovatie mogelijk!