Een opdrachtgever heeft een idee om een nieuw product te ontwikkelen. Heves treedt in contact, tekent een geheimhoudingsverklaring en borgt daarmee de gevoelige informatie. Vervolgens wordt het idee besproken en het team van Heves werkt het idee uit tot een conceptmatig product. Dit product wordt door middel van testen worden gevalideerd. Na validatie kan het product volledig worden uitgewerkt.