Een opdrachtgever heeft een idee of concept dat moet worden uitgewerkt naar een te produceren product of machine. Hiervoor is detailengineering nodig. Heves zet een gedetailleerd 3D model op, valideert het model door middel van berekeningen en computeranalyses. Hiervoor gebruiken wij onder andere SolidWorks, Inventor, Creo en AutoCAD.